Paikallissäännöt

Löfkulla Golf paikallissäännöt

Löfkulla Gofl kentällä  pelattaessa noudatetaan kentän pelisääntöjä ja paikallisääntöjä.

1. Kiinteät haitat Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan (Sääntö 24-2). Suoja-aidat ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta. Myös pelialueella olevat tukipuin tai naruin tuetut tai verkolla suojatut puut ja pensaat ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, pelaajan on vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim kastelulaitteiden kannet). Mikäli kastelulaitteen kansi on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta lähimpään vapauttavaan paikkaan.

2. Irtokivet  hiekkaesteissä ovat liikuteltavia haittoja ja saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

3. Kunnostettavat alueet Pelialueella olevat kukkaistutukset, peltoistutukset ja sinivalkoisin tai sinisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty.(Sääntö 25-1)

4. Kentän ulkorajaa osoittavat paalut (pelisuunnassa valkoiset) Kentän ulkorajaa osoittavat paalut ovat kentän oleellisia osia, joiden siirtäminen on kielletty. Pallo on ulkona, kun se on kentän rajaksi määritetyn aidan tai valkoisten tolppien päällä tai toisella puolella. Paalun vaikutuksesta pelaajan lyöntiasentoon, mailan aiottuun heilahdusrataan tai pelilinjaan ei voi vapautua ilman rangaistusta (Sääntö 28 pallo pelaamattomassa paikassa).

5. Pallojen nouto on kielletty kentän ulkopuolisilta alueilta. Pallojen noutaminen on kielletty asuinrakennusten pihoilta, kyseinen on yksityisaluetta (valkoiset ulkorajamerkinnät).

6. Pallo kadonnut vesiesteeseen Väylällä 2 ja 4 on pelaajalla mahdollisuus lyödä varapallo, jos alkuperäinen pallo on voinut kadota vesiesteeseen. Varapallon saa lyödä vesiestesäännön vapautumistapoja noudattaen. Mikäli alkuperäinen pallo löytyy vesiesteestä, pelaajan on jatkettava sillä tai jo lyödyllä varapallolla.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Reikäpeli – Reiän menetys. Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä