Kaikille avoin – pay & play kenttä

Löfkulla Golf on 9 reikäinen – par30 kenttä. Väylien pituudet vaihtelevat 90 metristä 230 metriin ja  sen yhteispituus on 1385 metriä. Kentällä on kuusi par3 ja kolme par4 väylää.