Kvällsskymningen tränger på och därmed ändras också golfbanas öppethållningstider 15.8. Sista startiden hittar du vid punkten öpperhållningstider!