Bästa Kund, i fall gräset är fruset (rimfrost) får det ej beträdas. Det är förbjudet att spela på frostiga greener.