Vi rekommenderar att Du använder skyddsmask då du besöker Caddiekontoret. Delta-versionen sprider sig, du skyddar väl Dig själv.