Caddiemaster, 9-håls banan och minigolfen är stängda onsdagen (26.5.) p.g.a. kraftigt regn.