Banan är öppen på sommargreener och 9 håls är öppnä. Välkommen att spela banan!