Banan är öppen på sommargreener. 8 håls är öppnä (3 tillfälligt stängs och hål 4 kortares).Välkommen att spela banan!