Tiedote 1.10! Pidennämme ja levennämme 4 väylää. Maamassojen siirrosta saattaa aiheitua haittaa pelaamiselle 3 ja 4 väylillä. Pahoitellemme rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.