Kentän tiedote Espoon joen perkauksesta ja kentän avaamisesta

Espoon kaupunki on perannut talven aikana Espoon jokea kentän alueella, jonka tavoitteena oli joen tulvimisenennalta ehkäisy. Lisäksi jokea perataan tarpeellisissa kohdissa Kirkkojärvestä alaspäin aina Kauklahteen saakka. Perkaus jatkuu 14 huhtikuuta asti, jonka jälkeen kaupunki huolehtii alueen siivouksesta ja kunnostuksesta, jotka ovat aiheutuneet perkauksesta johtuvista töistä.

Kaupunki kohtasi työssään aikataulupaineen, joten joen perkaaminen ainakin kentän alueella jää kesken tältä kaudelta, joka on nyt johtanut siihen, että kentän alueella tulvii entistä pahemmin. Espoon Kaupunki tulee seuraamaan joen tulvimista tulevina vuosina ja mahdollisesti jatkaa joen perkausta, jolla voidaan ehkäistä jokavuotinen joen tulviminen kentän alueelle.

Valitettavasti kentän alueella on 31.3 ennätys tulvat koska jokea ei ole perattu kokonaisuudessa kentän alueella. Toiseksi perkauksesta on aiheutunut työkoneiden jälkiä kentän alueella ja maamassaa, jota on perkauksessa kertynyt. Kyseiset maamassat käytettään kumpareiden rakentamiseen kesän aikana, mutta ensin massan tulee kuivua, ennekuin massaa voi käyttää rakentamiseen.

Pahoittelemme tulvimisesta ja perkauksesta aiheuttavaa haittaa ja jatkamme kaupungin kanssa neuvotteluja, jotta Espoon joki perattaisiin kentän alueella kokonaisuudessaan, jotta vältyttäisiin joka vuotisista tulvista.

Lumet ovat sulaneet melkein kokonaan kentän alueella ja ruoho näyttää talvehtineen hyvin viheriöillä. Aloitamme kentän huoltotyöt pääsiäisen jälkeen ja avaamme rangen, kun se on kuivunut riittävästi. jotta palloja voi kerätä. Seuraa ajankohtaista osiota, jossa ilmoitamme rangen ja kentän avaamisesta. Arvion rangen avaamisesta on viikko 14 -15.