Tiedote 22.11! Hyvä pelaaja, runsaat sateet ovat nostaneet Espoonjoen vedenkorkeutta, joka on aiheuttanut tulvan kentän alueelle. Tästä syystä suljimme kentän palvelut toistaiseksi.