EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen.  Löfkulla Golfille on tärkeää huolehtia asiakkaidemme tietoturvasta. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on muun muassa parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia. Sen tavoitteena on myös lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja auttaa ihmisiä hallitsemaan tietojaan paremmin. EU:n yleinen tietosuoja-asetus sääntelee niin tietojärjestelmissä kuin manuaalisestikin tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan käytännössä kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, käyttäminen, säilyttäminen ja luovuttaminen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa ja näin säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille.

Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä jäsenseurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kuvataan golfyhteisön toimintaa. Löfkulla Golfin tietosuojaselosteeseen voit tutustua caddiemasterin toimistossa tai lähetä sähköposti info@lofkullagolf.fi

Mitä tietoja Löfkulla Golfilla on minusta?

Henkilötietolain 13 §:vuokraus- ja lainaustoiminta; vuokraajalta kerätään henkilötiedot ja puhelinnumero vuokrattaessa Golf/ minigolf pelivälineitä. Henkilötiedot kirjataan manuaalisesti kansioon. Vuokraajan tiedot tuhotaan kauden päättyessä.

Rangeauttomaatikortin (solo kortti) palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja hallinnointia varten pyydetään asiakkaalta nimi, puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Näiden tietojen lisäksi tietoja löytyy teidän käyttämistänne palveluista, joista esimerkkinä ovat greencard suoritukset Löfkulla Golf kentällä. Golfkentän opettajat kirjaavat suostumuksellanne greencard suoritus tietonne Golfliiton järjestelmään.

Miten toimin, jos haluan tarkastaa itseäni koskevat tiedot?

Jos haluat saada jäljennöksen henkilötiedoistasi, tulee sinun olla yhteydessä toiminnanjohtajaamme Johan Weurlanderiin info@lofkullagolf.fi ja sopia hänen kanssaan tapaaminen, jossa allekirjoitetaan kirjallinen selvityspyyntö. Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, että oikea henkilö saa häntä koskevat tiedot. Saat tiedot kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä henkilöllisyystodistusta vastaan.