Allmänna förhållningsregler

God etikett och ett bra speltempo är av stor betydelse för en lyckad runda. Speciellt när vi har fullt på vår 9-hålsbana är det viktigt att samtliga spelare tar ansvar för att golfetikett följs och att spelet inte onödigt fördröjs.  Varje spelare kan spela i sin egen takt men visa hänsyn till andra, släpp förbi snabbare spelare när ni har ett tomrum till framförvarande boll och givetvis innan ni börjar leta efter er egen boll.

Anmäl dig hos Caddiemastern före start. Du kan ej reservera starttid utan startordning bestämms enligt bollränna.

Spelare

  • spelavgiften bör vara betald före rundan
  • max 4 spelare per grupp och under rusningstid spelas i 4 personers grupp
  • det är önskvärt att åtminstone en i gruppen innehar Green Card

Spelutrustning

Alla spelare bör nyttja egen eller hyresutrustning vilket innebär att var och en skall ha golfbäg, klubbor, putter, greengaffel, träpeggar och spelbollar. Utrustning kan hyras av Caddiemastern.

Förhållningsregler

På golfbanan gäller allmänna förhållningsregler för golf. Inga jeans eller ärmlösa blusar på banan. Spelet måste framskrida snabbt utan fördröjningar. Medspelarna måste beaktas och alla ges spelro. Mobiltelefonen måste vara på ljudlöst eller avstängd.

Använd alltid träpeg vid öppning därmed hålls gräset i bättre skick under hela säsongen. Övningsslagen görs utanför utslagsplatsen, gräs som lossnat sätts tillbaka på sin plats och nedslagsmärken på greenen repareras. Användning av rangebollar på övningsområdet samt på 9-håls banan förbjudet. Det är förbjudet att plocka bollar utanför området som är markerat med vita pålar!

Personalen har rätt att ingripa. Mer info www.lofkullagolf.fi/pelaaminen/toimintatavat-ja-saannot/

Följ reglerna, kom ihåg säkerheten och njut av spelet.