Löfkulla Golf Pros

Kurs- och undervisningsförfrågningar samt kursreserveringar direkt till golflärarna. Du når golflärarna bäst per e-post. Våra golflärare undervisar på finska och engelska.

Teemu & Ari

TSGA Golf Academy
www.tsga.fi

Pro Teemu Sallinen

teemu@tsga.fi
050 554 1626

Pro Ari Koski
040 068 4929