Öppethållningstider för Löfkulla Golf har ändrats f.r.o.m. 8.10!