Kvällsskymningen tränger på och därmed ändras också golfbanas öppethållningstider 29.8. Sista startiden hittar du vid punkten öpperhållningstider!