Bästa Kund, i fall gräset är fruset (rimfrost) fär det inte beträdas. Det är förbjudet att spela på frostiga greener. Läs mer!

Spelförbud på frostiga greener! Så här kan det se ut om man gått på en frostig green Hösten är här och därmed också risk för frost, gräset ska nu härdas inför vintern, tillväxten avstannar, gräset lagrar kolhydrater och vattenhalten i gräset minskar. Om man går på frostiga greener nu kan gräset få skador som finns kvar långt in på nästa vår. Därför gäller spelförbud på frostiga greener, vi hänvisar istället till spel på vintergreenerna tills frosten har släppt.