Bästa kund, p.g.a. kraftig översvämning (11.10) har hål 3 tillfälligt stängs och hål 4 kortares. Green fee priser har sänkts.