Kenttä tiedote 4.9! Tulvavesi on alkanut laskea, mutta vettä on edelleen runsaasti väylillä 3, 4 , 8.