Hyvä pelaaja, viimeaikaiset runsaat sateet ovat nostaneet Espoonjoen vedenkorkeutta, joka on aiheuttanut tulvan kentän alueelle. Väylällä 2 on lammikko. Väylät 3 & 4 suljettu sekä väylien 5 ja 8 lyöntipaikat ovat siirretty. Kentällä voimassa alennettu hinnasto. Pahoittelemme haitasta pelaamiselle.